برنامه دوشنبه ۲۷ ماه نوامبر ۲۰۱۷

موضوع : ماهیت مادی وجود انسان
سخنران: تقی کیمیائی اسدی

تقی کیمیائی اسدی، فارغ التحصیل دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران سال 1353، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب و طب تشخیص الکترونیکی.
مؤلف: 1- اصول بالینی در تشخیص بیماری های اعصاب و عضلات – چاپ تهران
          2- خلقت و تکامل مغز و روان – چاپ تهران
          3- سیر تفکری در باره ی آفریدگارها و آفرینش – چاپ در انتشارات گوگل
          4- زیست شناسی مغز و اخلاقیات – چاپ در انتشارات گوگل
ترجمه ها:
از آنتونیو داماسیو: متخصص علم اعصاب
          1- خطای دکارت – منتشر شده در تهران
          2- در جستجوی اسپنوزا – منتشر شده در تهران
          3- درک رخداد – منتشر شده در تهران
از کترین مالابو: فیلسوف و روانشناس فرانسوی
          1- مادیت های انعطافی (سیاست، قانوئنیت، و دگردیسی) – منتظر انتشار
          2- نفس و زندگی هیجانی (فلسفه، روانکاوی و علم اعصاب) ایدریان جانستون/کترین مالابو منتظر انتشار
          3- با مغزهایمان چه بکنیم – منتشر شده در تهران
از گرگ دی . کاروسو – فیلسوف و هومانیست
          1- 5 سؤال  از علم و دین (سوال از 33 متخصص علوم و دین) – منتظر انتشار
          2- تجسسی در وهم اراده ی آزاد و مسئولیت احلاقی – منتظر انتشار
از شان کرول – کیهان شناس
          1- تصویر بزرگ – منتظر انتشار