برنامه دوشنبه ۳۰ ماه اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: حل استراتژیک ۱۱ بحران و شکوفندگی همه جانبه ایران
سخنران : حسین سیف زاده

۱. موقعیت شغالی استاد  برکنارشده از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۸۹، به اتهام تبلیغ اندیشه های الحادی و “فرق ضاله”، و استاد پیوسته فعلی در مونتگمری کالج

ارتقاء به درجه استادی در سال ۱۳۷۵، دانشیاری ۱۳۷۰، استادیاری ۱۳۵۴
۲. فعالیتهای پژوهشی -علمی جانبی:داور  علمی و عضو بسیاری از مجلات و انجمنهای علمی در رشته سیاسی داخل و خارج کشور،
۳. دوره های علمی: فلوشیپهای علمی در دانشگاه هاروارد(1390-91 و 2001-2002) و موسسه خاورمیانه 2002 و 2008-2009)
۴.تحصیلات: دوره فوق دکتری در دانشگاه هاروارد، دوره دکتری سیاسی در دانشگاه کالیفرنیائی سانتاباربارا، فوق لیسانس دوم در مدیریت اداری از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در چیکو، و فوق لیسانس اول در علوم سیاسی از ایران
۵. شرکت در 38 دوره مختلف یادگیری شیوه آموزشی
۶.ارائه مقاله  در کنفرانسهای علمی:  در 55 کشور مختلف دنیا در آفریقا، آسیا، اروپا و آمریکا، در خصوص مسائل نظری سیاسی-بین المللی،
۷. نوشته ها:  22 کتاب علمی چاپ شده، که در دانشگاههای ایران تدریس می شدند، و بیش از 230 مقاله به فارسی و انگلیسی، و 5 کتاب دیگر (نگاه اندیشگی ایرانی، جهانی شدن و ایران، و سه کتاب در زمینه سیاست خارجی ایران در دوران پس از انقلاب) که از دهه
1380 تا به حال در انتظار دریافت مجوز چاپ از وزارت ارشاد هستند.
انتشار دهها مقاله در ماهنامه ها و نشریات ایران