برنامه دوشنبه ۱۶ ماه اکتبر ۲۰۱۷

موضوع: هیروشیما، هفتاد سال پس از انفجار بمب اتمی توسط آمریکا
سخنران: دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبریسازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای درآمریکا و  حدود سه سال از این دوران را در ایران مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگتن بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا کنون به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن میباشد. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ استاد تمام وقت در دانشگاههای دولتی ویتنام بوده است

فرشید از سال ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و شش دوره در هیات مدیره کانون انجام وظیفه نموده است