برنامه دوشنبه ۲۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۷

موضوع: تآتر دهه پنجاه با تکیه بر شهر قصه
سخنران: جمیله ندائی

    معرفی نامه جمیله ندائی 

تحصیلات- تهران: دانشکده هنرهای دراماتیک، دانشکده هنرهای زیبا، مدرسه تلویزیون و سینما، لندن: مدسه سینما

پاریس: تز درباره نقش زن در سینمای ایران.

حرفه  : تئاتر و سینما. کارگردان ، دستیار کارگردان ، بازیگر

رادیو: برنامه ساز،  تهیه کننده ، گوینده 

ژورنالیسم : منتقد هنری  ، تئاتر،سینما، ادبیا ت 

از اعضای  موسس آتلیه تئاتر ( نمایش مشهور شهرقصه با بیژن مفید ) . کارگاه نمایش ( گروه بازیگران شهر) ، عضو همیشگی سینمای آزاد

فمینیست اکتیویست از روزهای  انقلاب تا امروز.  مبارز جنبش مستقل زنان ایران

در پاریس موسس انجمنهای مختلفی از زنان هستم . کمیته دموکراتیک زنان ایرانی در پاریس 1982 تا 1989.

کمیته زنان ضدسنگسار پاریس. از1994  تا امروز

عضو انجمن همبستگی سوسیالیستی  با کارگران ایران. عضو انجمن دفاع از زندانیان عقیدتی و سیاسی پاریس

عضوکمیته مبارزه بابنیادگرایی دینی از 1994 تا امروز.

https://www.facebook.com/groups/171918929516942/

Commission de lutte contre les extrémismes religieux   

http://femmescontrelapidation.blogspot.fr/

Comté des femmes contre la lapidation

Collectif et Réseau Féministe “Ruptures”

http://www.reseau-feministe-ruptures.org/

Coordination française pour le lobby européen des femmes 

http://clef.unblog.fr/