یادبود دکتر علیرضا ربیع

 

با اندوه فراوان درگذشت دکتر علیرضا ربیع را باطلاع اقوام، دوستان و آشنایان میرسانیم
بهمین مناسبت
یادبودی برای ایشان در روز یکشنبه ۲۴ ماه سپتامبر ۲۰۱۷ در سالن
آمفی تآتردبیرستان جیمزمدیسون برگزار میگردد
دبیرستان جیمزمدیسون برگزار میگردد

از تمام اقوام، دوستان و آشنایان دعوت میکنیم در
در این برنامه شرکت نمایند

تاریخ: یکشنبه ۲۴ ماه سپتامبر ۲۰۱۷
ساعت: ۴ الی ۶ بعدازظهر

محل برنامه
سالن آمفی تآتر دبیرستان جیمز مدیسون
James Madison High School, Warhawks Lecture Hall
2500 James Madison Dr, Vienna, VA 22181
Entrance # 9 and 12
این برنامه توسط اقوام و دوستان دکتر علیرضا ربیع و با پشتیبانی کانون دوستداران فرهنگ ایران برگزار میشود