برنامه دوشنبه ۱۱سپتامبر ۲۰۱۷

موضوع: بررسی شرایط اقتصادی ایران و اثرات تحریم ها
سخنران: ناهید کلباسی

دکتر ناهید کلباسی استاد دانشگاه و مشاور بانک جهانی مدرک دکترای خودرا از دانشگاه جورج میسون در سال 2003 دریافت کرده وسالهای متوالی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان دبیر هیات عامل و کارشناس اقتصادی مشغول به کار بوده ودر شرکتهای وابسته به ایران خودرو به عنوان مشاور فعالیت داشته  و در سال های 2004 تا 2009 با سمت استاد دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس اقتصاد کلان و پول و بانک مشغول بوده و مقالات متعددی را در زمینه های رشد اقتصادی وبازارهای مالی در نشریات زیر به چاپ رسانده است

   Journal of Global economy, Journal of Finance and Economics, Journal of International Business and Economics Research, International Journal of Economics and Finance

ایشان در سال 2008 موفق به دریافت جایزه بهترین مقاله توسط موسسه تحقیقات مالی آمریکا برای ارائه مقاله ای در مورد آثار تحریم های اقتصادی بر روی اقتصاد ایران شده و در حال حاضر به عنوان استاد پاره وقت در دانشگاه    

مشغول به تدریس هستند Northcentral University