برنامه دوشنبه ۱۹ ماه جون ۲۰۱۷

موضوع : نقش بسیار موثر ولی پنهان نیروهای مذهبی در دولت ترامپ
سخنران : محمد برقعی


محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است. 
تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت. کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشرشده‌است