ویدئوی سخنرانی دکتر پارسابناب

متآسفانه بدلیل اشکال فنی کامپیوتری، فعلا موفق نشدیم ویدئوی سخنرانی
دکتر پارسابناب را در یوتیوب در دسترس علاقمندان قراردهیم. سعی خواهیم
نمود در اسرع وقت این اشکال فنی را برطرف نموده و ویدئو را دسترس
علاقمندان قراردهیم