برنامه دوشنبه ۱۲ ماه جون ۲۰۱۷

موضوع : امپراطوری آشوب
سخنران : یونس پارسابناب

یونس پارسابناباز اعضای «کانون دوستداران فرهنگ ایران » در واشنگتن دی سی و از اعضای «اتحاد چپ ایرانیان، واشنگتن و حومه ». یونس پارسابناب، متولد ۱۳۱۶ خورشیدی در تبریز از آغازگران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا در سالهای ۱۹۷۹-۱۹۶۳ از نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی » ارگان کنفدراسیون جهانی به زبان ترکی آذربایجانی در سالهای ۱۹۷۶- ۱۹۸۰، سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران ) از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱، دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه هاوارد ( واشنگتن-۱۹۶۵)، دارنده درجه فوق لیسانس در علوم سیاسی  و تاریخ از دانشگاه هاوارد ( واشنگتن ۱۹۷۶ ). دارنده درجه دکترا در علوم سیاسی بینالمللی از دانشگاه کاتولیک ( واشنگتن ۱۹۷۴ ). از نویسندگان نشریه ای « میزگرد» (چاپ کلن ) از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۳، از نویسندگان نشریه ای دوهفتگی «ایرانیا» (چاپ واشنگتن از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ )، از نویسندگان نشریات اینترنتی « روشنگر »، « مجله هفته »، « عصر نو »، « گزارشگر »، «اشتراک » و …..، نویسنده کتاب « تاریخ صدساله ی احزاب و سازمانهای کارگری، سوسیالیستی و کمونیستی ایران »، ( در دست تهیه ).  استاد تاریخ سیاسی جهان و خاورمیانه در دانشگاه استریر (واشنگتن ) از ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۸