برنامه دوشنبه اول ماه می ۲۰۱۷

موضوع: مبارزات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران و وظایف ما در خارج از کشور
سخنران : فرامرز رفیعی و امیر جواهری از طریق اسکایپ

فرامرز رفیعی- فعال سیاسی چپ
متولد ۱۳۳۴ در تهران . تحصیلات عالیه خود را دررشته علوم از هندوستان اخذ نموده است. از فعالین کانون دوستداران فرهنگ ایران و چند دوره عضو هیئت مدیره کانون بوده است