ویدئوی سخنرانی سارا فتوت بهمراه ۲ پسرش

قسمت اول: اثر شبکه های اجتماعی در زندگی ما و کودکان
قسمت دوم: مرور بازی «مشکلات مهاجرین» که توسط بچه ها در اثر تبلیغات شبکه های اجتماعی درست شده است

 قسمت دوم سخنرانی خانم سارا فتوت

بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خانم سارا فتوت