ویدئوی سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو

سه ویدئو از سخنرانی آقای ایرج قهرمانلو، ۲ ویدئو از بخش سخنرانی و ۱ ویدئو از بخش پرسش و پاسخ

موضوع : کوچ تاریخی کردهای خراسان و نقش آنها در دفاع از مرزهای شمال شرقی ایران، بخش اول سخنرانی

بخش دوم سخنرانی

بخش پرسش و پاسخ