برنامه دوشنبه ۱۰ ماه آوریل ۲۰۱۷

موضوع : کوچ تاریخی کردهای خراسان و نقش آنها در دفاع از مرزهای شمال شرقی ایران
سخنران : ایرج قهرمانلو

ایرج قهرمانلو از یک خانواده کورد در یکی‌ از روستا‌های پیرامون قوچان دیده به جهان گشود . وی دوره دبیرستان را در قوچان گذرانید و در سال ۱۳۵۱ دکترای پزشکی را از دانشکده پزشکی مشهد  بدست آورد. در دوران دانشجوئی به عضویت سازمان مجاهدین خلق در آمد قهرمانلو پس از ۳ سال کار سازمانی بویژه تماس با رهبری، جهت گیری  سازمان را درست نمیداند و پس از گزرانیدن  دورانهای دشوار درون سازمان سر انجام با  ناا امیدی و سر خردگی بسیار در فروردین  ۱۳۵۱ از سازمان جدا میشود. رابطه سازمانی او بر ساواک آشکار میشود و در آذر ۱۳۵۱ دستگیر می‌‌شود. قهرمانلو پس از شکنجه بسیار  به یک سال زندان محکوم میشود. در ۲۸ مرداد ۱۳۵۲ ساواک اطلاعات تازه‌ا‌ی در باره گستردگی ارتباطات وی با مجاهدین و پنهان کردن آنها در دستگیری نخست بدست می‌‌آورد و او دوباره دستگیر میشود. ساواک این بار او را به خاطر  پنهان نگاه داشتن اطلاعات در بار نخست به گونه انتقامی   شکنجه می‌‌دهد و وی را تا سال ۱۳۵۷ در زندان نگاه میدارد. پس از آزادی با افراد و گروهای سیاسی بدون وابسته شدن به فعالیت سیاسی ادامه می‌‌دهد. در این هنگام وی موفق میشود  تخصصی کودکان را از دانشگاه تهران بگیرد. با تیره شدن اوضاع سیاسی ایران و دستگیری دوستان و حتی خانودأه‌های بیمارانش مجبور می‌‌شود پیش از آنکه پلیس سیاسی جمهوری ایران به سراغش بیاید، در سال ۱۳۶۳ با خانواده از ایران خارج شود. مدارک آموزشی و حرفه‌‌ای که ایشان در آمریکا بدست آورده اند  عبارت است از   بورد فامیلی فیزیشن، فوق  تخصصی بیماری‌های اعتیاد، فوق تخصص بیماری‌های عفونی (ایدز). وی داستان زندگی‌ سیاسی خویش  به ویژه شکنجه علمی را در کتابی به نام  “گذر از آتش ” به نوشته در آورده است