برنامه دوشنبه ۳۰ ماه ژانویه ۲۰۱۷

لبه تيغ : ميراث بازيگران زن در سينماي ايران
نويسنده/ كارگردان/ تهيه كننده : بهمن مقصودلو
فيلم انتخابي فستيوالهاي جهاني مونترال، انجمن مطالعات خاورميانه ی دانشگاه های امريكای شمالي، جشنواره جهاني تاريخ در فرانسه و …. ,با
زيرنويس انگليسی، مدت ١٢٥ دقيقه
لطفأ توجه کنید که این برنامه در سالن آمفی‌تأتر مدرسه برگزار خواهد شد. در ورودی ۹ و ۱۲

razor-edge