برنامه دوشنبه ۲۳ ماه ژانویه ۲۰۱۷

موضوع : محمدرضا شفیعی کَدْکَنی
سخنران : دکتر رضا قنادان

screen-shot-2016-12-28-at-7-30-28-pmرضا قنادان در بيرجند به دنيا آمد و در همان‌جا به مدرسه رفت. پس‌ از دريافت ديپلم دبيرستان به دانشگاهِ مشهد رفت و از دانشكده‌ی ادبيات و علوم انسانی آن دانش‌گاه در رشته‌ زبان و ادبيات انگليسی فارغ‌التحصيل شد. بعد از دانش‌گاه لنكستر در انگلستان در رشته‌ی ادبيات انگليسی فوقِ ليسانس‌ و سپس‌ دكترا گرفت‌. وی سال‌ها با عنوان استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسی عضو هيأت علمی دانش‌گاه فردوسی (مشهد) بود وی تا يك‌سال پس‌ از انقلاب سال ۱۳۵۷ در آن دانشگاه ادبيات انگليسی تدريس‌ می‌كرد.

دکتر قنادان پس‌ از تعطيل شدن دانشگاه‌ها به آمريكا رفت و در دانشگاه‌های جرج‌تاون‌، دی‌.‌سی‌، ونيز كالج نُووا به تدريس‌ مشغول شد‌. دكتر قنادان در حال حاضر ضمن اين‌كه مسؤوليت يكی از برنامه‌های انگليسی آموزش‌ و پرورش‌ در شهر واشنگتن دی‌سی را به عهده دارد در باره‌ی شعر و ادبيات فارسی به تحقیق مشغول است.