برنامه دوشنبه ۹ ماه ژانویه ۲۰۱۷

موضوع : روند هنر معاصر در ایران بعد از انقلاب
سخنران : علیرضا آسانلو

علیرضا آسانلو متولد ۱۳۵۳، شهر ری، وی از کودکی پی به استعداد خویش در زمینه ی هنر به خصوص نقاشی و مجسمه سازی برد وscreen-shot-2016-12-28-at-7-15-53-pm در پی رشد و تعالی خود در هنر هر آنجا که می توانست بیاموزد حضور داشت.علاقه ی وی به هنر در حوزه ی فیگوراتیو، باعث شد تا بیش از ده سال به آموزش آکادمیک هنر در این زمینه، نزد استادان بنام بپردازد و آثار شاخصی پدید آورد

پوشش خبری روزنامه ایرانیان از برنامه علیرضا آسانلو