برنامه دوشنبه ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۶

screen-shot-2016-12-14-at-11-38-29-pmکانون دوستداران فرهنگ ایران تقدیم میکندscreen-shot-2016-12-14-at-11-35-59-pm
جشن شب یلدا در محل کانون
با هنرنمائی افتخاری هنرمندان: سعید  کاووسی: تنبک و فلوت
کامی: خواننده، سیامک : کیبرد
همراه با شعر خوانی و دکلمه خانم زهره هاشمی بهمراه موسیقی دلنواز فلوت سعید کاووسی
با صرف چای و شیرینی و دیگر تنقلات و میوه های شب یلدا و شام سرد 

screen-shot-2016-12-14-at-11-41-30-pmJames Madison High School,
2500 James Madison Dr, Vienna, VA
22181 
Warhawk Hall
لطفأ از درب ورودی ۱۲ و یا ۱ وارد مدرسه شوید
شرکت برای عموم رایگان است
اما عزیزانی که مایلند درجهت خرجهائی که کانون بابت این جشن متحمل میشود کمکی کرده باشند، نفری ۵ دلار
توصیه میشود
screen-shot-2016-12-15-at-12-02-04-am