برنامه دوشنبه ۱۲ ماه دسامبر ۲۰۱۶

موضوع : ویژه گی ها و نوآوری های درمانی برای رفع درد و درمان بیماریهای مزمن
سخنران : دکتر مهرداد معصومی

دکتر مهرداد معصومی پزشک متخصص طب فیزیکی و توان بخشی

screen-shot-2016-12-01-at-6-04-03-pmدکترمهرداد معصومی از دانشکدۀ پزشکی دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین دانشگاه های انگلستان شمرده می شود فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال کارآموزی جرّاحی  در مرکز بیمارستانی واشنگتن دی سی، در سال 1988 دورۀ رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توان بخشی در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل با موفقیت به پایان رسانده است.

دکتر معصومی دارای بیست و هشت سال تجربۀ عملی در رشتۀ تخصصی خویش است. او طی این مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور به مداوای بیماران مشغول بوده و مورد مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز درمانی ناحیه نیز قرار داشته است.  وی مدتی هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز در بخش  طب فیزیکی و توان بخشی بوده و در نیمۀ اول دورۀ بیست و هشت سالۀ طبابت خود سخرانی هایی در زمینۀ مهار درد و درمان جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است.  دکتر معصومی اخیرا مطب دیگری در شهر راکویل در حومۀ واشنگتن دی سی گشوده و بیماران خود را در آن مکان نیزمی بیند.  مجلۀ بالتیمور از او به عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه نام برده است. با توجه به همین سوابق رجوع به وی از طرف مراکز درمانی منطقه، ایالات دیگر و حتی از خارج  به بیماران توصیه می شود.

فشرده ای از سخنان وی برای آگاهی خوانندگان در زیر آمده است:

امروز در دنیای پیشرفته و صنعتی درمان بیماری ها و دردهای مزمن و رفع عوارض و نشانه های آنها یکی از مهمترین اشتغالات پزشکان را تشکیل می دهد و بیشترین هزینه را برای نظام ها درمانی به بار می آورد. از نظر تاریخی برای رفع دردهای مزمن خارج از داروهای مخدر و مسکن مانند مرفین تا یک ربع قرن گذشته وسیلۀ درمان قاطعی وجود نداشت. اما در دو دهۀ اخیر پیشرفتهای چشمگیر درعکس برداری های دقیق و میروسکوپی از مغز، ستون فقرات و سیستم اعصاب پیرامونی نوآوری های مهم و در خور توجهی را در زمینۀ شناخت علل و ریشه های دردها مزمن موجب شده و به کارآیی به مراتب بیشتر و مؤثرتری در درمان آنها نجامیده است. یکی از پی آمدهای مفید این پیشرفتها و نوآوری ها به حداقل رساندن نیاز به عمل جرّاحی باسود جستن از داروهای تزریق شدنی ودستیابی به بسیاری روشهای نو برای مهار دردهای مزمن و اختلالات ناشی از آنها بوده است.

دکتر معصومی در سخنان خود تاریخچه ای از نحوۀ تحول استفاده از دروهای مخدر و دستیابی به انواع سنتتیک مخدرها و جلوگیری از افراط در تجویز و کاربرد این گونه داروها را بیان داشت. او سپس به بحث جامعی در بارۀ نحوۀ عملکرد اعصاب پیرامونی،مکانیسم پیدایش درد و از جمله بروز تدریجی تغییر در بافتهای اعضای بدن در اثر تدوام درد و نتایج مترتب بر این تغییر پرداخت. واکنش بدن در برابر دردها و اختلالات به دگرگونی هایی در این بافتها می انجامد و از جمله سبب می شود که بروز درد و نشانگان آن به صورت یک جریان تکرار شونده و مستقل از عاملی در آید که در آغاز پیدایش درد و احساس آن را موجب شده بود.

بنا بر توضیحات ناطق، دانشمندان و دارو شناسان با دستیابی به آگاهی های بهتر و وسیع تر از علائم و نشانگان دردهای مزمن توانسته اند با دقت بیشتری علل و انگیزه های مولکولی و چگونگی دخالت آنزیم ها و دیگر عوامل را در دامن زدن به این دردها بشناسند. آنها امروز با مشخص ساختن سرچشمۀ پیدایش دردها در سطح مولکولی و تأثیر متقابل انگیزه ها و عوامل بروز درد بر یکدیگر، از چاره های دارویی جدید و اضافی و کاربرد آنها بویژه از را تزریق در داخل رگها و عضلات برای رفع دردهای مزمن، کاستن از شدت آنها و جلوگیری از بروزشان سود می جویند چنانکه  توانسته اند بدون نیاز به استفاده از مخدرها و توسل به برخی از انواع جراحی ها در این مهم توفیق یابند.