برنامه دوشنبه ۱۴ ماه نوامبر ۲۰۱۶

موضوع : آیا دموکراسی درجهان سوم مطلوب است؟
سخنران : دکتر محمد برقعی

محمد برقعیمحمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری
اسلامی ایران است. 
تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است و
سالها در منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه 
پرداخته‌
است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به
بلوچستان
است

وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت
کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشر شده‌است