برنامه دوشنبه ۲۴ ماه اکتبر ۲۰۱۶

موضوع : جوانان هنرمند ایران در دگردیسی و تحولات اجتماعی
سخنران : محمود کریمی حکاکscreen-shot-2016-09-22-at-11-15-39-am

محمود کریمی حکاک، نویسنده، نمایشنامه نویس، مترجم و بازیگر
فیلم و تأتر میباشد. او بیش از ۶۰  فیلم و نمایش در آمریکا بروی
صحنه برده و جوایز بسیاری گرفته است

برای شناخت بیشتر او و خلاقیت های هنری اش به وبسایت او در لینک زیر مراجعه نمائید
http://mahmoodkarimihakak.org/wordpress/