برنامه دوشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶

لطفأ توجه کنید: به دلیل تعطیل مدارس کانتی فیرفکس، این برنامه  در رستوران نیبرز
برگزار خواهد شد

موضوع : ایران و بحران خاورمیانه، علل و پیامدها
سخنران : پرویز دستمالچی

Screen Shot 2016-08-11 at 8.49.21 PMپرویز دستمالچی نویسنده و مترجم، از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۳ به عنوان مدیر بخش پناهندگان صلیب سرخ در برلین فعالیت کرده و تخصص او در حقوق بشر به خصوص مسائل مربوط به ایران است

او تعداد زیادی مقاله و کتاب به زبان فارسی و آلمانی با موضوع دموکراسی و ساختار دولت، حقوق بشر در ایران و مناطق دیگر، ترور دولتی توسط جمهوری اسلامی، نقد تفکرات روشنفکری دینی در ایران، و نقد قانون اساسی ایران دارد. از جمله آثار او می‌توان به «مورد میکونوس: ترور در برلین» اشاره کرد. وی در نشریات و روزنامه‌هایی نظیر علم و جامعه، کیهان، مجمع حقوق بشر، مهرگان، نیمروز، تلاش، و واژه فعالیت کرده است

دستمالچی دارای فوق لیسانس از «دانشگاه آزاد برلین» است و در برلین زندگی می‌کند