برنامه دوشنبه ۲۶ ماه سپتامبر ۲۰۱۶

موضوع‌ : حزب سبز ایالات متحده آمریکا
سخنران : دکتر بهرام زندی

دکتر بهرام زندی، فیزیکدان و عضو پیشین هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران
بوده اند. 
ایشان هم اکنون عضو هیئت مدیره حزب سبز آمریکا هستند و به کار مشاوره و
تحقیق در رشته‌های
بهرام زندی علمی‌، تاریخی‌، سیاسی، فرهنگی‌ و
سینمایی مشغول میباشند