برنامه دوشنبه ۱۹ ماه سپتامبر ۲۰۱۶

موضوع : اندر مصائب مترجم بودن در دولت ایران
سخنران : احمد هاشمی

احمداحمد هاشمی در سال 1356 خورشیدی برابر با سال۱۹۷۷ میلادی در شهر قم متولد شد. او مدرککارشناسی خود را در علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ نمود و در مقطع کارشناسی ارشد درمطالعات آمریکا از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه فارغ التحصیل شد. او در ژانویه ۲۰۰۸ (اواخر سال 1386) به عنوان کارشناس اداره کل تشریفات و مترجم زبانهایانگلیسی، ترکی و بعضاً عربی به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. به هنگام اوج گیری حرکتهای اعتراضی مردم در سال ۲۰۰۹ (سال 1388) او به طور فعالانه در اعتراضات دمکراسی طلبانه جنبش سبز شرکت کرد. احمد هاشمی در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲ (سال 1391) برای نمایندگی مجلس ثبت نام نمود ولی پس از اعتراض به رد صلاحیت خود توسط شورای نگهبان، با
مشکلات عدیده ای روبرو شد.

وی به همین دلیل و مسایل دیگر در ماه مه ۲۰۱۲ از کار خود اخراج گردید. از اوایل ماه مه ۲۰۱۲ او شروع به همکاری با روزنامه های اصلاح طلب نظیر شرق و اعتماد نمود. به دلیل داشتن اطلاعات طبقه بندی شده در مورد برنامه های تسلیحاتی رژیم، او به طور مستمر مورد تهدید، شکنجه روانی و محدودیت هایی قرار گرفته و نهایتا با دریافت تهدید به مرگ از ایران خارج شد و در ترکیه درخواست پناهندگی کرد. او در ماه دسامبر سال 2015 وارد ایالات متحده شد و هم اکنون به عنوان نویسنده و روزنامه نگار با رسانه های فارسی زبان و بین المللی همکاری می کند.