برنامه دوشنبه ۵ ماه سپتامبر ۲۰۱۶

نمایش فیلم در رستوران نیبرز
نام فیلم : هنر زیستن، مستندی در باره عباس کیارستمی

به دلیل تعطیلی مدارس کانتی فیرفکس، این برنامه در
رستوران نیبرز برگزار خواهد گردید