مراسم یادبود زنده یاد محمد مایک اعظمی

اطلاعات کامل مراسم یادبود زنده یاد آقای محمد اعظمی را بنا به اطلاع رسیده از طرف
Screen Shot 2016-08-10 at 6.31.04 PM همسر محترمشان را در زیر به اطلاع دوستان و فامیل ایشان
میرسانیم
تاریخ : یکشنبه ۱۴ ماه آگوست ۲۰۱۶
زمان : ۳ الی ۶ بعدازظهر

مکان : North Bethesda Marriott Conference Center
:آدرس
5701 Marinelli Rd., NothBethesda, MD. 20852

نوشته زیر را همسر نازنین آقای محمد اعظمی برای انتشار در اختیار ما گذاشته اند

Dear friends, family, loved ones,

Please honor us with your presence Sunday 8/14/2016 from 3-6pm, at the North Bethesda marriott Conference Center, 5701 Marinelli Rd., North Bethesda, MD 20852, to celebrate the life of husband, father, brother, uncle, friend, Mohammad Mike Aazami.