برنامه دوشنبه ۱۵ماه آگوست ۲۰۱۶

موضوع : نگاهی به چند کشور آسیای جنوب شرقی، لائوس، اندونزی، سنگاپور و مالزی
سخنران : دکتر فرشید مقیمی

فرشید دارای مدارک لیسانس فیزیک از دانشگاه تبریز، فوق لیسانس مهندسی ارتباطات از دانشگاه جرج واشنگتن و دکترای رهبریScreen Shot 2016-07-18 at 1.05.18 PM سازمانها از دانشگاه نوا سات ایسترن فلوریدا میباشد

فرشید از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ در رشته مهندسی ارتباطات ماهوارهای در ایران و امریکا مشغول به کار بوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ استاد تمام وقت دانشگاه استریر و استاد نیمه وقت دانشگاههای دیگر در منطقه واشنگتن بوده است. از سال ۲۰۱۳ تا کنون به عنوان استاد نیمه وقت در منطقه واشنگتن میباشد

فرشید از سال ۱۹۸۶عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و شش دوره در هیات مدیره کانون بوده است