با عرض تأسف و تسلیت بازهم عزیزی را از دست دادیم

محمد اعظمیهنوز داغ یاران نو رفته بر دل ما سنگینی میکرد که یاری دیگر قفس تن را شکست وناباورانه از میان ما رفت

 

در کمال تأسف و شوکی بزرگ با خبر شدیم محمد اعظمی عزیز، یار وفادار و شاعر شیرین سخن کانون را از دست دادیم. خبر بسیار غمناک وتکان دهنده بود

این مصیبت دردناک را به خانواده آن شادروان بخصوص همسر محترمشان تسلیت میگوئیم

هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران