مجلس بزرگداشت و یادبود داریوش تهرانی

Screen Shot 2016-08-04 at 1.49.43 PMبا کمال تاسف و تأثر درگذشت دوست و همکار عزیز و محترم آقای داریوش  تهرانی را به اطلاع میرساند. داریوش تهرانی از اولین همکاران «کانون دوستداران فرهنگ ایران » بود که از هنگام تأسیس آن به این سو درتمام فعالیت های کانون شرکت داشت و تا زمان فوت، به همکاری‌اش با ما ادامه داد.

داریوش عزیز، با متانت ومهربنی ذاتی و لبخندی که همیشه بر لب داشت، در تمام جلسات هفتگی کانون حضور می یافت و ضمن همفکری، و در صورت لزوم مشارکت در هیأت مدیره، هرگونه مسئولیتی را که به وی واگذار می شد با دل و جان انجام می‌داد، علاوه برکانون، هرگاه گروه‌ها و انجمن‌ها ومجامع فرهنگی دیگر نیز از وی یاری می خواستند او با روی گشاده و قلبی مهربان آماده همکاری بود. 

فقدان یک چنین انسان شریفی چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری می توان آن را باور کرد. از این رو، ضمن همدردی و عرض تسلیت به خواهر عزیزش خانم افسانه بهادر، و دیگر اعضای خانواده و یکایک ایرانیانی که با آن زنده یاد دوست و آشنا بودند، به اطلاع می رسانیم که مجلس بزرگداشت و یادبود داریوش عزیز از ساعت ۳ الی ۶ بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۴ ماه آگوست در نشانی زیر برگزار می شود و حضور گسترده هموطنان نشانه‌ای از قدرانی و سپاسگزاری همگانی از یکی از شریف ترین انسان‌ها و یار پایدار و مددرسان امور فرهنگی بوده و روح پرفتوح او را شادمان خواهد کرد.

هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران

Westin Hotel
7801 Leesburg Pike
Falls Church, VA 22043