ویدئوی سخنرانی علی افشاری

انتخابات مجلس و گذار به دمکراسی

به دلیل اشکالات فنی در صدای ویدئو، بخش معرفی سخنران توسط مسئول جلسه، مقدمه و خوش آمدگوئی حذف شده است، اما اصل  سخنرانی را مشاهده میفرمائید. از آنجائیکه بخش اعظم این سخنرانی بهمراه فایل نمایشی پاورپوئینت در روی صفحه پروژکتور برگزار شد، از شما دعوت میکنیم برای درک بیشتراین سخنرانی، فایل نمایشی پاورپوئینت همین سخنرانی را نیز در لینک زیرملاحظه نمائید. با سپاس از آقای افشاری که فایل پاورپوئینت سخنرانی خود را در اختیار ما قرار دادند

ویدئوی سخنرانی آقای افشاری
فایل پاورپوئینت همین سخنرانی