برنامه دوشنبه ۹ ماه می ۲۰۱۶

تئاتر بی رحمی داعش، علل و عوامل تاریخی
سخنران : محمود صدری

Screen Shot 2016-05-03 at 4.38.55 AMمحمود صدری، برادر دوقلوی  احمد صدری، دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیو اسکول میباشد. وی استاد دانشگاه زنان تگزاس است. صدری به طور منظم با مجلات و روزنامه‌های ایرانی همکاری می‌کند. وی مطالبی نیز در روزنامه‌هایی چون نیویورک تایمز و گاردین می‌نگارد. او به مدت ۹ سال در انجمن حجتیه فعالیت می‌کرد