برنامه دوشنبه ۴ ماه آپریل ۲۰۱۶

موضوع : حمایت اجتماعی از کودکان زندانیان
سخنران : حامد فرهمند

حامد فرهمند متولد سال ۱۳۵۴ و بزرگ شده تهران است. در سن شش سالگی مادرش به دلایل سیاسی دستگیر و به مدت پنج سال
Screen Shot 2016-04-01 at 12.04.06 PM زندانی شد. او در سن ۳۴ سالگی به فکر تأسیس موسسه ای افتاد تا به حمایت از کودکانی که والدین زندانی داشته اند بپردازد. او دو سال بعد، مقدمات تأسیس موسسه کودکان زندانیان را فراهم کرد

حامد، حدود بیست سال تجربه مدیریت در حوزه های مختلف را دارد و سه سال به صورت ثابت و حدود هشت سال به صورت آزاد بجربه روزنامه نگاری دارد

او در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹( به آمریکا مهاجرت کرد