برنامه دوشنبه ۲۹ فوریه ۲۰۱۶

لطفأ توجه داشته باشید به دلیل برنامه کانتی فیرفکس، این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد
موضوع : پیگرد قانونی بهائیان در ایران
سخنران : دکتر کاویان میلانی

kavian milaniدکتر كاويان صادق زاده ميلانى پزشك و مدافع حقوق بشر و محقق تاريخ ايران است. بعد از ربايش محفل ملى اول بهاييان ايران و دستگيرى پدر، و محروميت از تحصيل دانشگاهى طعم تلخ نقض حقوق بشر را در زندگى شخصى چشيده و پس از اخذ ديپلم ايران را ترك كرده و راهى آمريكا شد و در رشته پزشكى از دانشگاه ويرجينيا فارغ التحصيل شد.

وى مقاله هاى آكادميك متعددى در نشريات معتبر جهانى از جمله دانشنامه ايرانيكا و نشريه مطالعات ايران شناسى منتشر كرده است. كاويان ميلانى موسس مركز تندرستى و حقوق بشر است كه در آن به ارائه خدمات رايگان پزشكى به بيماران بى بضاعت مى پردازد.

وى در دو سال اخير در پروژه ‘ديار جانان’ مشاركت فعال داشته و مشغول تدوين اثرى در مورد نقض حقوق بشر و آينده ايران است