برنامه دوشنبه ۲۲ ماه فوریه ۲۰۱۶

 موضوع: پیدایش داعش و اثرات آن در خاورمیانه و غرب
سخنرانان : دکتر یونس پارسابناب، دکتر محمد برقعی و جلیل آزادیخواه

یونس پارسابناب، از آغازگران کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در آمریکا، از نویسندگان نشریه «ستارخان بایراغی » ارگانیونس پارسابناب کنفدراسیون سردبیر مجله انگلیسی زبان ریپه « بررسی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران )، دارنده درجه لیسانس در علوم سیاسی از دانشگاه هاوارد، دارنده درجه فوق لیسانس در علوم سیاسی و تاریخ از دانشگاه هاوارد. دارنده درجه دکترا در علوم سیاسی بین المملی از دانشگاه کاتولیک واشنگتن

محمد برقعی، فعال سیاسی ملی مذهبی و از منتقدین جمهوری اسلامی ایران است.
تحصیلات وی دکتری جامعه‌شناسی است. و سالها درمحمد برقعی منطقه بلوچستان به تحقیقات مردم‌شناسانه پرداخته‌است که حاصل آنها چند کتاب و مقاله از جمله نظری به بلوچستان است. وی چند سال پس ار انقلاب از ایران خارج و به فعالیت سیاسی پرداخت.  کتاب «سکولاریسم از نظر تا عمل» از وی منتشر شده‌است

جلیل آزادیخواه فعال در زمینه فرهنگ و ادبیات، بخصوص شعر و نقد شعر کردی میباشند. سردبیری هفته نامه دوزبانه کردیجلیل آزادیخواه فارسی(اسو). عضو شورای نویسندگان هفته نامه دوزبانه کردی فارسی(ابیدر) در سنندج. عضو شورای نویسندگان مجله کردی سروه که در ارومیه منتشر میشود. عضو مؤسس انجمن ادبی کردستان در شهر سنندج. عضو رهبری کومله زحمتکشان تا زمان استعفا. سردبیر دو هفته نامه (ئاسوی دواروژ) افق آینده ارگان کمیته مرکزی.هفته نامه تمام کردی (رتژاو) در کرمانشاه