گزارش کمیته فنآوری به مجمع عمومی میاندوره ای

از تاریخ ایجاد وبسایت کانون تا کنون ۱۸ ماه میگذرد. در مدت این ۱۸ ماه وبسایت ۲۵۴۰۰ بازدید کننده داشته است.  حدود ۱۴۰۰ بازدید کننده در ماه

کشورهائی که از وبسایت کانون بازدید کرده اند را در انتهای این گزارش  ملاحظه کنید

برنامه ها و ویدئوهای سخنرانی کانون بطور منظم در وبسایت، فیسبوک، توئیتر، اینستاگرام و پینترست منتشر شده وهفته ای یکبار برای ایمیل لیست کانون فرستاده میشود

. فیسبوک کانون تا کنون ۹۶۴ عضو دارد
توئیتر کانون ۳۵۰ عضو دارد
اینستاگرام کانون تا کنون ۷۷ عضو دارد
پینترست کانون تا به حال ۱۷ عضو دارد
یوتیوب کانون ۹۵ مشترک و ۲۹۰۰۰ تماشاچی داشته است

ایمیل بیشتر سخنرانان کانون که ساکن ایالات دیگر آمریکا و یا کشورهای دیگرمیباشند به ایمیل لیست اضافه شده و آنها برنامه ها را در ایمیل خود دریافت میکنند. برنامه ها به همراه دیگر گزارش های خبری کانون هفته ای یکبار بصورت هفته نامه خبری برای ایمیل لیست فرستاده میشود

جدول برنامه های کانون بصورت یک فلایر کوچک با معرفی نامه تمام سخنرانان آن ماه تهیه و درمحل کانون در دسترس مسئول جلسه و دیگر علاقمندان قرار میگیرد

علاوه بر ویدئوهای سخنرانی، ویدئوهای دیگری به منظور پیشبرد اهداف کانون تهیه  و منتشر شده است

در خاتمه از یکایک اعضاء هیئت مدیره و دیگر اعضاء محترم کانون که در پیشبرد اهداف کانون صمیمانه تلاش کرده اند سپاس و قدردانی مینمائیم

کشورهای بازدید کننده وبسایت

بازدیدکننده های وبسایت۲

بازدیدکننده های وبسایت۳

بازدیدکننده های وبسایت۴

بازدیدکننده های وبسایت۵

بازدیدکننده های وبسایت۶