برنامه دوشنبه ۱۴ ماه دسامبر ۲۰۱۵

موضوع : در گیریها و توازن قدرت در خاورمیانه امروز ؛ پسا برجام
سخنران : علی شاکری

علی‌ شاکری : پژوهشگر مستقل  مسایل سیاسی و صلح – مقیم شهر ارواین ، ایالت کالیفرنیا –آمریکا
علی شاکریعلی‌ شاکری متولد اهواز و مقیم شهر ارواین کالیفرنیا ، عضو مشاورین هیأت مدیره بنیاد “شهروندان در خدمت به صلح” مدرسه علوم اجتماعی دانشگاه ارواین. در کودکی با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دیدگانش  به سیاست باز شد. در قبل و بعد از ۱۵ خرداد۱۳۴۲ در نو جوانی‌ با سیاست اشنا شد و در ۱۳۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران در جنبش جهانی‌ دانشجویان با گرایش فکری چپ “طیف سوم”فعال شد.در بحبوحه انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بعد از فارغ‌التحصیلی در رشته”مدیریت بازرگانی”  از دانشگاه( تگزاس) به ایران باز گشت و بعد از حمله عراق به ایران داوطلبانه به جبهه دفاع میهنی پیوست و بعد از ۴ سال اقامت در ایران مجددا به کالیفرنیا باز گشت. علی‌ شاکری ۸ ماه می ۲۰۰۷ دستگیر و به عنوان جمهوریخواه رفرمیست  با  اتهام “برانداز نرم”  به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال و برای ۱۴۰ روز که عمده آن در انفرادی همراه با بیش از ۵۰ بار باز جویی  طولانی زندانی شد. پروسه محاکمه ایشان تا اکتبر ۲۰۰۸ ادامه و بالاخره تمام اتهامات وارده بی‌ پایه ارزیابی شد و در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تهران حکم آزادی ایشان صادر شد. شاکری از طرفداران جدی نافیان خشونت،جنگ،& اعدام و و از مروجین منش اصلاح طلبی قانونمند در ۲ دهه گذشته در ایران بوده است. پژوهش تاریخی ، کنش، گفتار، و نوشته‌های شاکری به عنوان یک کشورمدار ؛ در خدمت به زمینه سازی تعامل در بین یاخته‌های اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. چو ایشان قویاً به این باورند که بدون تعامل ، پایه  جنبش دموکراسی خواهی‌ و بالطبع پایه ایران دمکرات لنگ است. منافع ملی‌ و امنییت ملی‌ بدون مشارکت و تعامل بین دولت و ملت نیز غیر ممکن است