پیام تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر مهدی فاخری تبریزی

با اندوه فراوان خبردرگذشت همیار گرامی کانون، دکتر مهدی فاخری تبریزی بسیار ما را متأثر نمود، این واقعه دردناک را به خانواده محترم ایشان بخصوص آقای محمد فاخری تبریزی تسلیت عرض کرده و برای ایشان آرزوی صبر داریم

درگذشت دکتر تبریزیهیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران