برنامه دوشنبه ۳۰ ماه نوامبر ۲۰۱۵

موضوع : تغییرات اقتصادی/مالی در سطح سیاست جهانی
سخنران : ایرج امبش

ایرج امبش آقای ایرج امبش بیش از سی سال عضو کانون دوستداران فرهنگ ایران و سه دوره عضو هیأت مدیره کانون بوده اند. ایشان دارای درجه فوق لیسانس در امور مالی شرکتها از دانشگاه جان هاپکینز، ودارای درجه لیسانس در مدیریت موسسات  تجاری از دانشگاه استریر میباشند. آقای امبش همچنین دارای مجوز مشاور در امور مالی و ده سال تجربه در امور مالی و امور مالی شرکتها  میباشند