برنامه دوشنبه ۱۹ ماه اکتبر ۲۰۱۵

موضوع : تاریخچه مطبوعات و سیر تحول آن در ایران
سخنران : بیژن صف سری

بیژن صفسریبیژن صف سری نویسنده ، شاعر و  روزنامه نگاراز چهره های شناخته شده در مطبوعات ایران است او در سابقه  فعالیت  مطبوعاتی خود در  بسیاری از مطبوعات ایران قلم زده است و سردبیر نشریاتی همجون صدای عدالت و روز نامه توقیف شده  « آزاد» بوده است 

صف سری بعد از توقیف روز نامه« ازاد» و تحمل حبس و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و ممنوع القلم شدن در ایران  به آمریکا آمده و پناهنده شد. او همچنین  با داشتن طبع طنز علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و سیاسی  و اجتماعی در چندین روزنامه  نیز دارای ستون ظنز بوده که  از معروف ترین آنها « ماجرا ها ی اقا رحمت »  در دور اول انتشار روزنامه انتخاب  بود که در ستونی به همین نام منتشر می شد و سپس بصورت کتاب انتشار یافت و دو اپیزود  از حکایت این کتاب، دستمایه  ساخت سریال تلویزیونی « زیر باراجه » گردید 

بیژن صف سری  علاوه برنویسندگی و  فعالیت مطبوعاتی که حرفه اصلی او است ، تهیه کنندگی دو فیلم سینمایی «دادستان » که برگزیده جشنواره دهم و « ناصرالدین شاه آکتور سینما » به کارگردانی مخملباف ، در کارنامه فعالیت های فرهنگی او دیده می شود
صف سری در حال حاضر صاحب امتیاز ، مدیر و سردبیر دو هفته نامه « ایران مهر» است که در واشنگتن منتشر می شود