برنامه دوشنبه ۵ ماه اکتبر ۲۰۱۴

موضوع : دموکراسی و حقوق بشر
سخنران : پرویز ناظریان

parviz nazerianپرویز ناظریان، که در ایران با نام «شین ناظریان» معروف بود، از بنیانگذاران نقد سینمای در ایران، مدیر نخستین دوره فصل نامه فیلم و زندگی، دبیر آرشیو فیلم ایران، دبیر فستیوال فیلمهای موسیقی، مدیر روابط عمومی تالار رودکی، سازنده فیلم های مستند فرهنگ و هنر و تلویزیون ایران و کارگردان فیلم سینمایی «یک اصفهانی در نیویورک»، سردبیر تخش هنری و فرهنگی در دوره هایی از نشریاتی چون آژنگ، بامشاد، سرمقاله نویس مجله فردوسی(تهران)، و در سی سال اخیر سردبیر و تحلیل گر مسائل فرهنگی و سیاس رادیو تلویزیون های لوس آنجلس، نویسنده آثاری چون «کلمات ضد کلمات»، «نگاهی دیگر» و «برخورد اندیشه» در نشریاتی چون «جوانان»، «راه زندگی» و «مجله تهران»، (به کارگردانی پری صابری) و نیسنده و کارگردان نمایش نقطه بیدار بر اساس زندگی «طاهره قره العین» بوده است. پرویز ناظریان تحصیل در ادبیات و فلسفه را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، نویسندگی و کارگردانی فیلم را در شعبه دانشگاه آمریکایی سیزاکیوز در تهران و بررسی هنرهای مدرن را دانشگاه پادوآ در ایتالیا و بررسی روزنامه نگاری را در لندن انجام داده است. «گذری بر زمان»، گذری گاه تند و تیز، بر چند دهه حیات نویسنده و این روزنامه نگار است