ویدئوی سخنرانی دکتر جمشید مروستی

روانشناسی جنگ و تروریسم، بخش اول سخنرانی

 

روانشناسی جنگ و تروریسم، بخش دوم سخنرانی