برنامه دوشنبه ۲۸ ماه سپتامبر ۲۰۱۵

موضوع : روانشناسی جنگ و تروریسم: آسیب شناسی جنگ و جنایات جنگی ابرقدرتها در خاورمیانه
سخنران : دکترجمشید مروستی

dr. marvastiدکتر جمشید مروستی در سال 1973 پس از دریافت درجه دکترا در پزشگی و خدمت سربازی در ایران، به امریکا عزیمت نمود. ایشان تحصیلات روانپزشگی را در امریکا گذراندند و به طبابت و تدریس در دانشکده های پزشگی پرداختند. ایشان پنج کتاب به زبان انگلیسی تالیف کرده اند. اخرین تالیفات ایشان در مورد تروریسم ، جنگنده گان انتحاری و ضربه های روانی جنگ در سربازان میباشد. دکتر مروستی در شهر منچستر در ایالت کنتیکت در بیمارستان منچستر مشقول طبابت میباشند ودر دانشکده پزشکی دانشگاه نیو انگلند تدریس میکند.