برنامه دوشنبه ۳۱ ماه آگوست ۲۰۱۵

موضوع:  “اقتصاد رفاه ملی” طرح نوینی برای نوع اقتصاد ایران آینده
سخنران : دکتر محمد اقتداری

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون. دوشنبه اول دسامبر ۲۰۱۴

دکتر محمد اقتداری در هنگام سخنرانی در کانون

محمد اقتداری: متولد سال ۱۳۱۶ شمسی از شهر لار استان پارس، در ژانویه سال ۱۹۶۰ به آمریکا آمد. دارای یک فرزند دختر و دو نوه میباشد. دارای دکترای اقتصاد در زمینه اقتصاد بین الملل، استاد سابق دانشگاه در دانشگاه های زیر در آمریکا
Morgan State University and MD University Baltimore Campus
از فعالین و مسئولین قدیمی کنفدراسیون در شهر واشنگتن در دهه ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۹، از طرفداران شاد روان دکتر محمد مصدق و جبهه ملی ایران بوده است. از اعضای سابق سازمان انقلابی، پایه گزار موسسه مطبوعاتی آسیا در دهه ۱۹۷۰ در واشنگتن. یکی از پایه گزاران کمیته دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران در دهه ۱۹۸۰. یکی از پایه گزاران نهاد سیرا در آمریکا در دهه ۱۹۸۰. یکی از اعضای قدیمی کانون دوستداران فرهنگ ایران از اوائل تأسیس آن و مسئول امور مالی و مالیاتی کانون میباشد
نویسنده و سخنور در مطبوعات و رادیو و تلویزیونهای مختلف. در حال حاضر دست اندر کار نوشتن سه کتاب میباشد
یک : شرح زندگی و چگونگی فعالیت های سیاسی و اجتماعی بویژه در مدت طولانی اقامت در آمریکا

– دو : تاریخ تسلط ایران بر مصر در زمان هخامنشیان
سه : تاریخ کهن روابط ایران و چین