ویدئوی سخنرانی آقای محمد وثوقی

موضوع : نقش حسین علاء در وقایع آذربایجان

در زمان سخنرانی آقای محمد وثوقی مشکلاتی غیرمنتظره پیش آمد که ایشان به شوخی گفتند «باید کار، کار انگلیسی ها باشد». در هنگام سخنرانی ۲ بار آژیر خطر سالن مدرسه بصدا درآمد و ویدئو قطع شد. لذا ویدئوی سخنرانی آقای وثوقی در ۳ قسمت جداگانه ضبط شده است
ایشان همچنین در مورد اشتباهی که قبلأ درمورد نوشتن اعلاء بجای علاء صورت گرفته بود، خاطره ای فکاهی را برای شرکت کنندگان به اینصورت بیان نمودند.  « یادم میآد در ایران زمانی که خرید و فروش تریاک مجاز بود، کسی پشت مغازه اش نوشته بود: تریاک اعلاء داریم، اما اعلاء را غلط نوشته بود، پدر دکتر ولی الله نصراز آنجا رد میشده و میره در مغازه و میگه « تریاکت مردم را کشته، اعلاء تو  هم ما را کشته ».  سخنرانی جالب و شیرین آقای محمد وثوقی در فضای دوستانه کانون ، بسیار شب خوبی بود 

بخش اول ویدئو

بخش دوم ویدئو

بخش سوم ویدئو