برنامه دوشنبه ۱۳ ماه جولای ۲۰۱۵

موضوع : پیمان سایکس – پیکو و داعش. خاور میانه دوباره تقسیم میشود؟  با نگاهی به انتخابات ترکیه

سخنران:  مهندس نورالدین غروی

نورالدین غروی در تبریز متولد، در تهران بزرگ شد و در رشته مهندسی مکانیک فارغ التحصیل گردیدغروی

در آغاز شانزده سالگیش که همزمان بود با اعلام موجودیت جبهه ملی دوم به سازمان جوانان جبهه پیوست و در دوره سه ساله تا سرکوب پانزده خرداد در اغلب فعالیت های سیاسی آنروزها شرکت داشت

با اعلام انحلال جبهه ملی و غیرقانونی کردن تمام احزاب سیاسی بصورت فردی همچنان به فعالیت سیاسی ادامه داد و در حالیکه به عضویت هیچ حزب سیاسی در نیامد ولی همیشه از هواداران نهضت آزادی و بویژه رهبران آن حزب مانند بازرگان و طالقانی بود.  و در این مدت بیش از نیم قرن فعالیت سیاسی بصورت انفرادی در مسیر حرکت دموکراسی خواهی ایران سهم ناچیزی داشته است

در سن هیجده سالگی نخستین تجربه بازجوئی در ساواک را یافت که در سالهای بعد تکرار شد و گذری هم به زندان قزل قلعه که از یادگارهای بسیار باارزش پیکار ایرانیان برای دموکراسی بوده است هم داشته است

در نخستین روزهای پس از انقلاب بعنوان قائم مقام رادیو و تلویزیون فعالیت داشت و پس از آن مسئولیت کارچرخانی استان آذربایجان شرقی را عهده دار شد.  پس از استعفا مدت کوتاهی در سمت قائم مقام وزارت معادن و فلزات مشغول بکار شد و پس از انبوه شدن جنگزدگان میهنمان در اثر جنگ عراق , راهی جبهه ها شد تا بنای بنیاد جنگ زدگان را بگذارد که سازماندهی و بودجه بندی و اصول مدیریت آنرا تهیه و به تصویب دولت رساند و با چیره شدن تندروان برای همیشه از کارهای دولتی کناره گرفت

در چهار دهه گذشته روی تاریخ معاصر بویژه تاریخ ایران با تاکید دقیق روی انقلاب مشروطیت و جریان پان ترکیسم به مطالعه پرداخت که ماحصل آن صدها نوشته در روزنامه ها , و رسانه های اجتماعی و نیز بیش از دو هزار مصاحبه رادیوئی در این مقولات بوده است

در کنار این مطالعات روی انرژی دریای خزر و راههای انتقال انرژی آن منطقه بویژه آسیای مرکزی پروژه هائی پیشنهاد داده است که پاره ای از آنها در چند کنفرانس بین المللی بصورت مقاله و لکچر مطرح و بعد منتشر شده است 

از جمله کارهای فرهنگی عضویت در هیات تحریریه شرکت انتشار به ریاست مهندس سحابی بوده که بخش تاریخ آنرا بعهده داشته است

هم اکنون یصورت مستقل در باره تحولات جهان و دنیای نوین در حال شکل گرفتن , بویژه در رابطه با خاور میانه و با تاکید بر تمامیت و استقلال ایران مطالعه و بررسی می کند