برنامه دوشنبه ۸ ماه جون ۲۰۱۵

موضوع : از عملکرد یکساله چه آموختم؟
سخنران : فرشید مقیمی

انتخابات هیئت مدیره

برای یادآوری و تجدید حافظه اعضای محترم کانون، فصل چهارم اساسنامه که مربوط به انتخابات است را در زیر مشاهده میکنید
ماده ۱۱ – اعضای رسمی کانون مطابق شرایط  ذکر شده در فصل سوم ماده ۸(عضویت) از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردارند
ماده ۱۲ – انتخاب هیئت مدیره با رأی مخفی اعضای رسمی صورت می پذیرد و هر فرد بطور جداگانه و با کسب اکثریت آرا انتخاب میشود
تبصره ۱- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره موظفند مراتب آمادگی خود را شخصأ در مجمع عمومی اعلام و برنامه های خود را در جهت پیشبرد امور کانون ارائه دهند
تبصره ۲- اعضاء هیئت مدیره می توانند بطور مکرر برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب شوند
برای مشاهده کل اساسنامه روی لینک زیر را کلیک نمائید
اساسنامه  کانون