برنامه دوشنبه اول ماه جون ۲۰۱۵

موضوع
گزارش عملکرد یکساله هیئت مدیره و گزارش مسئول سوکمیسیون اساسنامه  و رأی گیری تغییرات پیشنهادی

در فصل دوم اساسنامه، ماده ۶ – چنین نوشته شده است : مجمع عومی عالیترین مرجع تصمیم گیری کانون به شمار میرود و آن اجتماعی است که بصورت عادی هر ۶ ماه یکبار با شرکت اعضای رسمی کانون با حقوق و رأی مساوی تشکیل میشود. مجمع عمومی میاندوره ای کانون در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴ انجام شد و اینک تقریبأ ۶ ماه بعد، مجمع عمومی سالیانه در اول ماه جون ۲۰۱۵ تشکیل خواهد شد

علاوه برگزارش هیئت مدیره، آقای فریدون جیزان، مسئول سوکمیسیون اساسنامه، گزارش تغییرات پیشنهادی را به مجمع عمومی ارائه داده و رأی گیری در مورد آن پیشنهادات انجام خواهد گرفت

 در زیر بخش هائی از اساسنامه  که در ارتباط  با مجمع عمومی و وظایف آن میباشد برای تجدید حافظه اعضاء گرامی بازنوشت شده است

تبصره ۴ از ماده ۶ فصل دوم – مجمع عمومی با حضور یک چهارم تعداد اعضای کانون رسمیت پیدا میکند. چنانچه در گردهم آئی نخست حد نصاب لازم حاصل نشد، در بار دوم که حداکثر یک ماه پس از مجمع نخست خواهد بود با حضور هر تعداد از اعضای رسمی شرکت کننده مجمع رسمیت خواهد یافت

 تبصره ۵ از ماده ۶ فصل دوم –  حذف و ایجاد تغییرات در ماهیت مفاد موجود اساسنامه بر مبنای حداقل کسب دوسوم آرای اعضای حاضر در مجمع عمومی امکان پذیر است

ماده ۷ از فصل دوم – وظایف مجمع عمومی
الف: بررسی گزارش فعالیت های اعضای هیئت مدیره و رآی گیری بمنظور رد و یا تأئید آنان
ب : تعیین خط مشی کانون برای دوره جدید
پ : اصلاح و تغییرات اساسنامه
ث : انتخاب اعضای هیئت مدیره
برای خواندن کل اساسنامه، به لینک زیر مراجعه نمائید
اساسنامه کانون

به دلیل صرفه جوئی وقت در جلسه مجمع عمومی که در دوشنبه اول ماه جون برگزار میشود، مسئول کمیته فنآوری بر آن شد گزارش مختصری از فعالیت های کمیته فنآوری را برای علاقمندان در وبسایت به اشتراک بگذارد، برای مشاهده گزارش روی لینک زیر را کلیک نمائید

گزارش کمیته فنآوری به مجمع عمومی مورخ اول جون ۲۰۱۵