برنامه دوشنبه ۱۳ ماه آپریل ۲۰۱۵

موضوع : آشنائی با اصول بهداشت روانی
سخنران : دکتر پرویز مظاهری

دکتر پرویز مظاهری ۵۸ ساله، روانپزشک، متأهل و دارای ۳ فرزند. همسر: دکتر پروین مظاهری، داروساز
فرزندان: سارا (روانپزشک)     پریسا (رزیدنت رادیولوژی)    سینا (دانشجوی پزشکی
پرویز مظاهریدیپلم در سال ۱۳۵۳ دبیرستان آذر تهران
دکتری پزشکی در سال ۱۳۶۰ دانشگاه اصفهان
دکتری تخصصی روانپزشکی در سال ۱۳۷۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران). سابقه ۳۳ سال طبابت و ۲۴ سال فعالیت روانپزشکی و درمان بیماران در مطب شخصی و بیمارستانهای مهرگان،  ایرانیان و آپادانا. ده سال عضو هیات مدیره انجمن روانپزشکان ایران. پانزده سال عضو هیات مدیره انجمن ارتقاء بهداشت روان. سابفه همکاری با صندوق توسعه سازمان ملل در زمینه فعالیت‌های پیشگیری از ابتلا به ایدز. نوشتن مقالات متعدد روانپزشکی در نشریات پزشکی
ارائه مقالات و ایراد سخنرانی در سمینارهای داخلی و خارجی در زمینه مباحث روانپزشکی و بهداشت روان
 ۲۰۱۰ عضو انجمن جهانی روانپزشکان از سال۱۹۹۸. عضو انجمن روانپزشکان آمریکا از سال
مهاجرت به آمریکا (ویرجینیا) از سال ۲۰۱۰ و برگزاری جلسات آموزشی انفرادی و گروهی در زمینه بهداشت روان جامعه و خانواده