ویدئوهای بخش پرسش و پاسخ دکتر کیارش آرامش

پنج ویدئوی زیر مربوط به بخش پرسش و پاسخ سخنرانی کیارش آرامش میباشد
آب را گل نکنیم، در فرودست انگار، کفتری میخورد آب
عشق در اشعار حافظ
دلیل پرداخت روشنفکرهای ما به حافظ و مولانا

مفهوم شمع چگل و رطل گران چیست؟ و آیا حافظ سنی و یا شیعه بوده است؟
فال حافظ