برنامه دوشنبه ۹ مارچ ۲۰۱۵

موضوع : تأثیر اخلاقی سروده های حافظ  در اندیشه و رفتار ایرانیان
سخنران : دکتر کیارش آرامش

آرامش

دکتر کیارش آرامش

کیارش آرامش، متولد ۱۳۵۰ در تهران، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی است و از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)  به عنوان استادیار و سپس دانشیار به پژوهش و تدریس در حوزه اخلاق پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران اشتغال داشته است. در سال آکادمیک ۲۰۱۳-۱۴ به عنوان محقق میهمان در بخش اخلاق زیستی موسسات ملی سلامت آمریکا (NIH) به سر برده است و در حال حاضرفعالیت های پژوهشی خود را در مرکز اخلاق در مراقبت های سلامت در دانشگاه دوکین در شهر پیتزبرگ ایالت پنسیلوانیا ادامه می دهد. در حیطه تخصصی اخلاق پزشکی، علاوه بر مشارکت در تاسیس و تدریس دوره های عالی در کشور و تدوین راهنماهای تخصصی و حرفه ای،  تا کنون بیش از هفت کتاب و پنجاه مقاله در مجلات معتبر و تخصصی به زبان فارسی وانگلیسی از وی منتشر شده است

فعالیت های دکتر آرامش در زمینه ادبیات و فرهنگ ایرانی به ویژه حافظ شناسی و مولانا شناسی شامل تالیف دو کتاب و چندین مقاله و نیز دوره های تدریس مثنوی مولوی و منطق الطیر عطار در شیراز و تهران و همچنین سخنرانی های ماهانه در انجمن دوستداران حافظ بوده است. در مدت اقامت در آمریکا نیز سخنرانی و تدریس در مجامع و محافل فرهنگی ایرانی، از جمله برنامه ماهانه تدریس مثنوی در شهر واشنگتن دی سی، از جمله فعالیت های وی بوده است