برنامه دوشنبه ۱۶ فوریه ۲۰۱۵

بحث آزاد، به دلیل تعطیل مدارس این برنامه در رستوران نیبرز برگزار خواهد شد
موضوع: مفهوم آزادی بیان و بستر اجتماعی رویداد ژانویه ۲۰۱۵ پاریس

 رهبران کشورها در فرانسهدر تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ حمله ای به مجله طنز شارلی ابدو توسط ۲ فرد مسلح  صورت گرفت. در این تیراندازی ۱۲ نفر کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند. گفته میشود از لحظه تیراندازی، این افراد با فریاد «الله اکبر» اقدام به کشتن کارکنان این نشریه کردند و به گفته شاهدان با فریاد «ما انتقام پیامبران را گرفتیم» و «شارلی ابدو را کشتیم» محل را ترک کردند. شارلی ابدو مجلهٔ فکاهی فرانسوی است. درونمایه این مجله لحنی انتقادی دارد و خط‌‌‌ مشی اعلام شده آن ضد نژادپرستی و ضد مذهبی است. نگارشهای این مجله شامل نقد و تمسخر کاتولیک فرانسه، یهودیت در فرانسه، اسلام در فرانسه، سیاست و حتی فرهنگ عامه فرانسه می‌شود. گفته میشودعلت این ترورها چاپ کاریکاتوری از پیامبر اسلام در نشریه شارلی بوده است.  ۴ روز بعد از این رویداد در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ هزاران نفر در میادین شهرهای اصلی فرانسه به منظور اعتراض تجمع کردند، رهبران کشورهای مختلف دنیا نیزهمراه رئیس جمهور و نخست وزیرفرانسه در این راهپیمایی شرکت کرده و این رویداد را حمله به آزادی بیان  اعلام نمودند. هیئت مدیره کانون دوستداران فرهنگ ایران نیز قبل از سخنرانی آقای کاوه آهنگری در تاریخ ۱۲ ماه ژانویه ۲۰۱۵ به مناسبت اعتراض به این رویداد ژانویه ۲۰۱۵ پاریس و حمله به آزادی بیان، یک دقیقه سکوت اعلام کرد. بسیاری دیگر در نقاط مختلف جهان، این تجمع اعتراضی رهبران کشورها  در این راه پیمائی ۱۱ ژانویه فرانسه را « تروریستها در صف اول تظاهرات ضد تروریسم»،« اسلام ستیزی و اسلام هراسی» نامیدند. عده ای در همین آمریکا حرکت رهبران در این راه پیمائی را  «هیپوکراسی یا دوروئی» نامیدند.  نوآم چامسکی، فیلسوف و نظریه پرداز آمریکائی نیز در مورد این رویداد چنین گفته است. تصویر زیر

این تصویر متعلق به افرادی است که عقیده دارند، دغدغه غرب نه آزادی بیان است و نه حقوق بشر

این تصویر متعلق به افرادی است که عقیده دارند، دغدغه غرب نه آزادی بیان است و نه حقوق بشر

متعلق به افرادی است که عقیده دارند دغدغه غرب نه آزادی بیان است و نه حقوق بشر.  تصویر،  قربانیان کشتار نیجریه را در بالا و تجمع اعتراضی به رویداد پاریس را در پائین نشان میدهد، در بالای تصویر از زبان کودکی نوشته شده است :مامان چرا مردم از ما هم مانند رویداد فرانسه دفاع نمیکنند؟ 

به اینصورت می بینیم که رویداد ژانویه پاریس و مفهوم آزادی بیان چه موضوع بحث انگیزی میباشد. با حضور خود به این بحث آزاد غنای بیشتری بیافزائید

محل برنامه: رستوران نیبرز

(703) – 698 – 8010